Zverejňovanie dokumentov (výpis z 22.03.2019)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu12345DopreduKoniec»  Stránka 4 z 5
19.05.2015 19.05.2015
Poskytovanie technickej služby . predaj, projektovanie, montáž, revízia, oprava a servis zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov...
0,00 €
zmluva
Jozef Torok - ELAKPRO
20.04.2015 17.03.2015
Zmluva o pripojení - pevná linka,Internet...
0,00 €
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
15.04.2015 13.04.2011
Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
0,00 €
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
27.03.2015 27.03.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
27.03.2015 27.03.2015
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
29.12.2014 29.12.2014
Zásobovanie sortimentom - školské a kancelárske potreby, tonery, atramentové kazety, školský a kancelársky nábytok
0,00 €
zmluva
ALDA Vranov n.T., s.r.o.
10.12.2014 10.12.2014
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie AČ formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
31.10.2014 31.10.2014
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
26.05.2014 26.05.2014
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014
120,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Topľou
05.02.2014 05.02.2014
Realizácia AČ formou MOS pre obec Rudlov v období 2-6/2014
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
20.12.2013 20.12.2013
Predaj betónových obrubníkov
140,00 €
zmluva
Surdej Jaroslav
19.09.2013 19.09.2013
Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat v intraviláne obce Rudlov za dohodnutých podmienok uvedených v zmluve
230,00 €
zmluva
FA HUNTER - IGOR TIMKO
07.06.2013 07.06.2013
Predaj betónových stĺpikov
130,00 €
zmluva
Surdej Jaroslav
07.06.2013 07.06.2013
Predaj stolnotenisového stola
60,00 €
zmluva
Sakala Miroslav
20.05.2013 20.05.2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za dohodnutých podmienok
640,00 €
zmluva
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
20.05.2013 20.05.2013
Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže na obdobie 01.01.2013 - 31.12.2013
256,00 €
zmluva
Mesto Vranov nad Topľou
03.05.2013 03.05.2013
Realizácia aktivačnej činnosti formou MOS na obdobie 5-9/2013
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
04.02.2013 01.02.2013
Zmluva o pripojení, Internet
0,00 €
zmluva
Václav Iľov-WaTel
27.12.2012 27.12.2012
Realizácia AČ formou MOS pre obec v zmysle operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
21.07.2012 21.07.2012
Slávnostné otvorenie Kultúrneho domu
0,00 €
zmluva
SOZA