Zverejňovanie dokumentov (výpis z 29.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»  Stránka 6 z 6
30.05.2011 30.05.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
29.04.2011 29.04.2011
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
15.04.2011 13.04.2011
Kúpna zmluva - predávajúca predáva nehnuteľnosti uvedené v článku II tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý tieto nehnuteľnosti kupuje do výlučného vlastníctva
10 650,00 €
zmluva
Katarína Himičová
15.04.2011 15.04.2011
Vytvorenie leteckého záberu obce - vyfotografovanie let. snímkov obce, úprava dodaných fotografií a ich dodanie v elektronickej podobe - CD
60,00 €
zmluva
Ján Grajzeľ
22.04.2009 22.04.2009
Audit účtovnej závierky, audit súladu rozpočtového hospodárenia za overované účtovné obdobie s auditovanou účtovnou závierkou
0,00 €
zmluva
Audit Consult CD, s.r.o.