Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 05.12.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 27.09.2011
Dátum zverejnenia: 27.09.2011
Identifikácia faktúry: 20110317
Faktúra: 20110317 (108)
Dodávateľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
  Boženy Nemcovej 1
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
Predmet plnenia: Faktúra za vykonané realizačné a koordinačné práce na diele - Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov - na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2011 a priloženého súpisu vykonaných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 43 476,00 €