Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 05.12.2022)
Dátumy
Dátum doručenia: 02.08.2011
Dátum zverejnenia: 02.08.2011
Identifikácia faktúry: 20110803
Faktúra: 20110803 (107)
Dodávateľ: Project Consult spol. s.r.o.
  Majakovského 12723/7
  08001 Prešov
IČO: 36500712
Predmet plnenia: Faktúra za dohodnutú odmenu v zmysle Zmluvy o dielo č.190309-1 a jej Dodatku č.1 za výkon externého manažmentu pri implementácii schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.
Suma s DPH
Celková hodnota: 8 184,00 €